User Agreement

Online Müzayede Katılma Pey Verme ve Satın Alma Koşulları

1- Müzayedemizde online açık artırmaya katılarak bir  eseri satın almak için önce zaferozdemartproject’ e kayıt olmanız gerekmektedir. Web Sitemizin Kayıt Ol bölümüne girerek kayıt olabilirsiniz.

2- Kayıt olduktan sonra ilgilendiğiniz eserin (LOT) Pey Ver kutucuğuna esere verebileceğiniz Maksimum fiyatı yazabilirsiniz. Bir esere yalnızca 1 katılımcı tarafından Pey verilmiş ise yazılan Maksimum Pey tutarının o anda sadece en yüksek Pey Tutarı olarak Güncel Fiyat kutucuğunda LOT un başlangıç fiyatı görünür. 1’den fazla katılımcı tarafından değişik tutarlarda Maksimum fiyat Pey olarak yazılmış ise Güncel Fiyat kutusunda verilen Peylerin arasında eseri kazanacak Pey olarak en yüksek tutar görünür. Şayet Güncel Fiyat verdiğiniz Maksimum Fiyattan yüksek ise eseri satın almak için yeniden fiyat artırmak için Pey Ver kutusuna Maksimum tutar girmeniz gerekir. Şayet verilen Maksimum Fiyat tutarları eşit ise Pey ver kutusuna ilk Pey veren katılımcı esere en yüksek Peyi vermiş varsayılır ve eseri satın almaya hak kazanır.Pey Verme zamanının sonlanacağı gün ve saat ilan edilir. En son Pey Verme zamanı sonlandığında aksi belirtilmediği sürece Müzayede Canlı olarak devam eder. Canlı Müzayede başladığında her LOT için belirtilen bir süre içerisinde katılımcılar Teklif Ver kutusunda görünen fiyata basarak o fiyatı Pey olarak vermiş olurlar.

3- Zaferozdemartproject satılan her lot için ALICI KOMİSYONU VE KATMA DEĞER VERGİSİ tutarını Pey tutarına ekler. Komisyon ve KDV eklenmiş toplam tutarı Alıcı Pey Verirken kabul etmiş sayılır. Alıcı Komisyon Oranı her müzayede için değişebilir ve Alıcı Komisyon Oranı her müzayede için önceden ilan edilir. Ancak aksi belirtilmedikçe Alıcı Komisyon Oranı % 10 dur.

4- Online müzayedeye katılanlar eserleri önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan etmiş sayılır. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. zaferozdemartproject satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte zaferozdemartproject  firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

5 -  Online müzayedeye katılanlar verilen peyler ile ilgili bilgi ve kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6- Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle zaferozdemartproject tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi zaferozdemartproject‘in satıcı olduğunu göstermez. zaferozdemartproject satıcı değil satıma aracılık eden aracıdır. Zaferozdemartproject‘in hizmeti nedeniyle hak kazanacağı komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Zaferozdemartproject’in komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. Zaferozdemartproject’ in bu kapsamda sunduğu hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

7- Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisini (KDV) ve müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda zaferozdemartproject‘in ürünü teslim yükümlülüğü doğar. Ürün teslim yeri şirket resmi adresidir. Alıcı talep ederse ürün kargo ile gönderilir. Kargo ücreti alıcıya aittir. Her ürün fatura bedeli kadar sigorta edilerek kargoya verilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden hasarlardan kayıplardan zaferozdemartproject sorumlu tutulamaz.

8- Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde zaferozdemartproject dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. zaferozdemartproject‘in sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için zaferozdemartproject‘in yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

9- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına zaferozdemartproject sorumlu değildir.

10- Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında zaferozdemartproject‘in satıcı olmamasından dolayı tüm hukuki sorumluluk eseri satış için konsinye veren kişiye aittir.

11- Zaferozdemartproject müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

12- Zaferozdemartproject şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca zaferozdemartproject‘in hakkında, satış için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

13- Bir ürün için Pey Vererek online müzayedeye katılmak yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Katılımcı satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunamaz.

14- Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

15- Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı bilgi ve fotoğraf zaferozdemartproject‘in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

16- Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog fiyatları eserlerin satış fiyatı değil müzayede satışı açık artırma başlangıç fiyatıdır.

17- Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup zaferozdemartproject sorumlu tutulmayacaktır.

18- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine zaferozdemartproject‘in rücu hakkı saklıdır.

19- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

20- Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda KADIKÖY İlçesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.